CS502052 - Enterprise Systems Development Concepts

Spring, 2023

Cập Nhật Phòng Học N1T2

Apr 4, 2023 |

 • 6/4/2023 — Ca 2 (Tiết 456) — Phòng A702
 • 13/4/2023 — Ca 2 (Tiết 456) — Phòng F401

Kế Hoạch Làm Việc TH-9 & TH-10

Apr 2, 2023 |

 • Báo cáo Quá trình 2 (20%):
  • Thời gian: 6/4/2023
  • Các nhóm báo cáo theo lịch học TKB
  • Do có sự thay đổi ca học của N1T2, các nhóm xem thông tin phòng học trên HTTTSV
 • Báo cáo Cuối kỳ (50%):
  • Thời gian: 13/4/2023
  • Các nhóm báo cáo theo lịch học TKB
  • Do có sự thay đổi ca học của N1T2, các nhóm xem thông tin phòng học trên HTTTSV
 • Một số lưu ý:
  • Các nhóm in và điền trước thông tin nhóm vào phiếu chấm điểm trước khi báo cáo.
  • Các nhóm in báo cáo ĐAMH (chỉ in khi báo cáo Cuối kỳ, không in khi báo cáo QT2). Báo cáo khi in không đóng cuốn và không in màu.

Nộp Báo Cáo QT2 & ĐAMH

Mar 24, 2023 |

 • Biểu mẫu thu báo cáo QT2: https://forms.gle/TuSpaxfoyFBaNHB1A
 • Biểu mẫu thu báo cáo Cuối Kỳ (Version 1): https://forms.gle/5hW5tnCa1ZAn72RW9
 • Biểu mẫu thu báo cáo Cuối Kỳ (Version 2): https://forms.gle/7QR4fdJNs4iKbnhJ8
 • Báo cáo Cuối Kỳ (Version 2) là bản điều chỉnh theo góp ý của GVHD sau khi báo cáo Version 1.
 • Nhóm trưởng đại diện cả nhóm nộp báo cáo QT2, Cuối Kỳ.
 • Thông tin "Mã Nhóm BC" xem tại đây.
 • Nên sử dụng tài khoản Google cá nhân để truy cập các biểu mẫu trên.
 • Các nhóm đọc kỹ và thực hiện đúng các yêu cầu trên biểu mẫu thu báo cáo. Trường hợp thực hiện không đúng dẫn đến sai sót về điểm số, sinh viên tự chịu trách nhiệm.

Kế Hoạch Báo Cáo QT2 & ĐAMH

Mar 24, 2023 |

 • Thời gian báo cáo QT2: Ca 2, 3 - Ngày 6/4/2023 (buổi học TH-9)
 • Thời gian báo cáo Cuối Kỳ: Ca 2, 3 - Ngày 13/4/2023 (buổi học TH-10)
 • Các nhóm in và điền thông tin nhóm vào Phiếu Chấm Điểm (RUBRIC), và nộp lại trong buổi báo cáo.

Nội Dung Dạy-Học LT-10 & TH-8

Mar 24, 2023 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 04: Process Modeling, Data Modeling (Cont.)
 • Nội dung thực hành:
  • Lab 08: Getting started with Git

Nội Dung Dạy-Học LT-9 & TH-7

Mar 18, 2023 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 04: Process Modeling, Data Modeling (Cont.)
 • Nội dung thực hành:
  • Lab 07: SSO with GitHub (Part 2)

Nội Dung Dạy-Học LT-8 & TH-6

Mar 8, 2023 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 04: Process Modeling, Data Modeling
 • Nội dung thực hành:
  • Lab 06: SSO with GitHub (Part 1)

Phiếu Chấm Điểm QT2, Cuối Kỳ (RUBRIC)

Mar 2, 2023 |

 • Thư mục tổng hợp phiếu chấm điểm (RUBRIC) của môn học

Nội Dung Dạy-Học LT-7 & TH-5

Feb 24, 2023 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 03: Requirements Determination, Use-case Analysis (Cont.)
 • Nội dung thực hành:
  • [Mid-term Review] Java - Remote Method Invocation

Kế Hoạch Báo Cáo ĐAMH

Feb 23, 2023 |

 • ĐAMH sẽ được tổ chức thành 2 đợt báo cáo tương ứng với 2 nội dung lần lượt là (1) phân tích và thiết kế hệ thống, và (2) hiện thực hệ thống.
 • Kế hoạch triển khai các em xem tại đây.

Nội Dung Dạy-Học LT-6 & TH-4

Feb 16, 2023 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 03: Requirements Determination, Use-case Analysis (Cont.)
 • Nội dung thực hành:
  • Java - Remote Method Invocation (Cont.)

Nội Dung Dạy-Học LT-5 & TH-3

Feb 10, 2023 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 03: Requirements Determination, Use-case Analysis (Cont.)
 • Nội dung thực hành:
  • Java - Remote Method Invocation
 • Các em kiểm tra thời khóa biểu giờ thực hành trên HTTTSV để xem phòng học mới.

Nội Dung Dạy-Học LT-4 & TH-2

Feb 2, 2023 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 03: Requirements Determination, Use-case Analysis
 • Nội dung thực hành:
  • Java Serialization
 • Các em kiểm tra thời khóa biểu giờ thực hành trên HTTTSV để xem phòng học mới.

Thay Đổi Phòng Học Thực Hành

Jan 28, 2023 |

 • Các em xem phòng học thực hành mới tại đây và cập nhật thường xuyên trên HTTTSV.

Nội Dung Dạy-Học LT-3 & TH-1

Jan 24, 2023 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 02: The Systems Analyst, Information Systems Development, Project Selection and Management (Cont.)
 • Nội dung thực hành:
  • Java Review
 • Hình thức dạy-học: trực tuyến qua Google Meet (đường dẫn được thông báo trên Google Classroom và tại Trang Chủ của Website Môn Học)

Nội Dung Dạy-Học LT-2

Jan 7, 2023 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 02: The Systems Analyst, Information Systems Development, Project Selection and Management
 • Google Form nộp bài tập trên lớp tại đây (sử dụng tài khoản Google cá nhân để truy cập)
 • Hình thức dạy-học: trực tuyến qua Google Meet (đường dẫn được thông báo trên Google Classroom và tại Trang Chủ của Website Môn Học)

Đăng Ký Nhóm Thực Hiện ĐAMH & Đề Tài ĐAMH

Dec 30, 2022 |

Các nhóm lưu ý, hạn chót thực hiện các công việc trên được thể hiện trên Google Form tương ứng.

Nội Dung Dạy-Học LT-1

Dec 30, 2022 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 00: Course Introduction
  • Chapter 01: Java Review
 • Google Form nộp bài tập trên lớp tại đây (sử dụng tài khoản Google cá nhân để truy cập)
 • Hình thức dạy-học: trực tiếp tại Trường.