CS502052 - Enterprise Systems Development Concepts

Spring, 2024

Bảng Điểm QT1 & DS Đình Chỉ Thi

Apr 13, 2024 |

 • Các em xem bảng điểm QT1 & DS Đình Chỉ Thi tại đây
 • Sheet "Submissions" trong tập tin bảng điểm ghi nhận trạng thái nộp bài QT2 (V1) và ĐAMH (V1) qua hệ thống e-Learning (thời gian cập nhật được ghi nhận trong Sheet). Lưu ý, không hoàn thành việc nộp V1 đồng nghĩa với việc "Đình chỉ thi"


Điều Chỉnh TKB N3T3 & N2T1

Apr 8, 2024 |

 • Áp dụng cho lớp N3T3 & N2T1.
 • Buổi học ngày 2/5/2024 được nghỉ, và bù sang ngày 16/4/2024, cụ thể như sau:
  • Thứ Ba - 16/4/2024 - Ca 2 - N3T3 - Phòng A604
  • Thứ Ba - 16/4/2024 - Ca 3 - N2T1 - Phòng A702


Báo Cáo Quá Trình 2 & Đồ Án Môn Học

Apr 4, 2024 |

 • Các nhóm xem lịch báo cáo tại đây.
 • Khi báo cáo, các nhóm cần chuẩn bị:
  • In phiếu chấm điểm (RUBRIC) và điền trước các thông tin cơ bản
  • In quyển báo cáo (không in màu, không đóng cuốn/bìa)
  • Chuẩn bị các tài nguyên báo cáo cần thiết
 • Phiếu chấm điểm (RUBRIC) được đăng tại mục Resources trên Website Môn học.


Nộp Báo Cáo Quá Trình 2 & Đồ Án Môn Học (Version 1)

Apr 4, 2024 |

 • Các nhóm xem lịch báo cáo tại đây.
 • Phiếu chấm điểm (RUBRIC) được đăng tại mục Resources trên Website Môn học.
 • Chi tiết thông báo được đăng trên hệ thống e-Learning của môn học.


Nội Dung Dạy-Học LT-10 & TH-8

Apr 4, 2024 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 05: Designing Databases (cont.)
 • Nội dung thực hành:
  • Lab 8: Getting started with Git
 • Hình thức dạy-học: Trực tiếp tại Trường.


Nội Dung Dạy-Học LT-9 & TH-7

Mar 28, 2024 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 04: Process Modeling, Data Modeling (cont.)
  • Chapter 05: Designing Databases
 • Nội dung thực hành:
  • Lab 7: SSO with GitHub (Part 2)
 • Hình thức dạy-học: Trực tiếp tại Trường.


Nội Dung Dạy-Học LT-8 & TH-6

Mar 21, 2024 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 04: Process Modeling, Data Modeling (cont.)
  • Practice exercises: use-case diagram, DFD, ERD.
 • Nội dung thực hành:
  • Lab 6: SSO with GitHub (Part 1)
 • Hình thức dạy-học: Trực tiếp tại Trường.


Nội Dung Dạy-Học LT-7 & TH-5

Mar 7, 2024 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 04: Process Modeling, Data Modeling (cont.)
  • Practice exercises: use-case diagram, data flow diagram.
 • Nội dung thực hành:
  • Lab 5: Mid-term Review
 • Hình thức dạy-học: Trực tiếp tại Trường.


Nội Dung Dạy-Học LT-6 & TH-4

Feb 29, 2024 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 04: Process Modeling, Data Modeling
 • Nội dung thực hành:
  • Lab 4: Java - Remote Method Invocation (cont.)
 • Hình thức dạy-học: Trực tiếp tại Trường.


Nội Dung Dạy-Học LT-5 & TH-3

Feb 22, 2024 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 03: Requirements Determination, Use-case Analysis (cont.)
 • Nội dung thực hành:
  • Lab 3: Java - Remote Method Invocation
 • Hình thức dạy-học: Trực tiếp tại Trường.


Nội Dung Dạy-Học LT-4 & TH-2

Feb 12, 2024 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 03: Requirements Determination, Use-case Analysis
 • Nội dung thực hành:
  • Lab 2: Java Serialization
 • Hình thức dạy-học:
  • Trực tuyến qua Google Meet.
  • Đường dẫn Google Meet được thông báo tại mục Schedule và tập tin tổng hợp tại đây.


Nội Dung Dạy-Học LT-3 & TH-1

Jan 25, 2024 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 02: The Systems Analyst, Information Systems Development, Project Selection and Management (cont.)
 • Nội dung thực hành:
  • Lab 1: Java Review
 • Bài tập trắc nghiệm (MCQ) và bài tập thảo luận tại lớp được đăng tại e-Learning.
 • Hình thức dạy-học:
  • Trực tuyến qua Google Meet.
  • Đường dẫn Google Meet được thông báo tại mục Schedule và tập tin tổng hợp tại đây.
 • Tham gia lớp học trên Google Classroom:


Đăng Ký Nhóm & Đề Tài Đồ Án Môn Học

Jan 17, 2024 |

 • Đăng ký thông tin nhóm thực hiện ĐAMH:
 • Đề xuất đề tài ĐAMH:
 • Lưu ý:
  • Chỉ đại diện mỗi nhóm (nhóm trưởng) thực hiện đăng ký thông tin nhóm và đề xuất đề tài ĐAMH.
  • Đăng ký thông tin nhóm thực hiện ĐAMH trước khi đề xuất đề tài ĐAMH.
  • Mỗi nhóm có tối đa 3 thành viên.
  • Sinh viên tạo nhóm ĐAMH trong cùng nhóm môn học.
  • Những trường hợp cần thay đổi thông tin sau khi đăng ký, các nhóm liên hệ trực tiếp GV trong giờ học để xử lý.


Nội Dung Dạy-Học LT-2

Jan 17, 2024 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 02: The Systems Analyst, Information Systems Development, Project Selection and Management
 • Hình thức dạy-học: trực tiếp tại trường (cơ sở Tân Phong).


Nội Dung Dạy-Học LT-1

Jan 11, 2024 |

 • Nội dung lý thuyết:
  • Chapter 00: Course Introduction
  • Chapter 01: Java Review
 • Hình thức dạy-học: trực tiếp tại trường (cơ sở Tân Phong).