CS502052 - Enterprise Systems Development Concepts

Final Project (Sample Topic)

Tên Đề Tài

Xây Dựng và Phát Triển Hệ Thống Nhà Sách Trực Tuyến


Đặc Tả Hệ Thống

Bán sách qua Website nhằm đưa những cuốn sách lên mạng giúp khách hàng có thể tìm kiếm và giới thiệu những cuốn sách đến tay khách hàng. Thông qua Website, khách hàng có thể xem và tra cứu những thông tin về những cuốn sách, cũng như theo loại, tên, tác giả, nhà xuất bản, giá,... của từng loại sách mà khách hàng cần tìm.

Để mua sản phẩm, khách hàng cần phải đăng kí tài khoản cá nhân. Sau đó, khách hàng sẽ tiến hành đăng nhập vào Website để có thể mua sản phẩm. Để đăng kí được tài khoản, khách hàng cần cung cấp các thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại, email). Khi mật khẩu của khách hàng bị mất hay quên, khách hàng có thể khôi phục mật khẩu qua email lúc đăng kí.

Sau khi vào Website, khách hàng sẽ tìm kiếm hoặc tham khảo các loại sách mà khách hàng muốn như theo tên, loại, nhà xuất bản,... để chọn cho mình cuốn sách mà mình muốn mua. Khách hàng có thể đi đến quyết định mua cuốn sách nào đó bằng việc thêm sách vào giỏ hàng. Giỏ hàng là nơi chứa các thông tin về các sản phẩm mà khách hàng định mua. Tại đây, khách hàng có thể thay đổi số lượng, thêm, xóa, sửa trong giỏ hàng của mình. Sau đó, khách hàng có thể xem các sản phẩm khác và tiếp tục thêm vào giỏ hàng.

Để mua được sản phẩm, khách hàng phải có tài khoản của mình. Khi có tài khoản, khách hàng sẽ điền thông tin địa chỉ nơi nhận hàng và nơi thanh toán khi nhận được hàng (COD).

Khi cung cấp đầy đủ thông tin, khách hàng có thể xem lại và chỉnh sửa đơn hàng của mình. Hệ thống sẽ thông báo đến khách hàng về các quá trình của đơn hàng. Nếu khách hàng chấp nhận, thì thanh toán với cửa hàng và sẽ kết thúc mua hàng.

Khách hàng có thể gửi lời yêu cầu góp ý đến bên bán khi muốn trao đổi thông tin của sản phẩm/đơn hàng.

Chủ hệ thống sẽ quản trị toàn bộ hệ thống, có thể tạo hồ sơ, phân quyền và quản lý hồ sơ nhân viên, khách hàng.

Nhân viên sẽ được chủ cửa hàng cung cấp cho một tài khoản để đăng nhập vào hệ thống. Tại đây, nhân viên có thể thực hiện được các chức năng được phân quyền như tạo và quản lý thể loại, tạo và uản lý sự kiện giảm giá, duyệt sản phẩm, quản lý hồ sơ và sản phẩm của từng nhà bán. Nhân viên chỉ được đổi mật khẩu trong quyền hạn của mình, không được chỉnh sửa thông tin cá nhân. Thông tin nhân viên bao gồm mã nhân viên, tên nhân viên, địa chỉ, giới tính, số điện thoại, email, hình ảnh.

Các thông tin được hiển thị trên Website gồm danh mục sách, sách bán chạy, tìm kiếm, đăng kí, đăng nhập, xem giỏ hàng.

Thông tin sách bao gồm tên sách, loại, giá, khuyến mãi, hình ảnh, số lượng, tác giả, năm sản xuất. Quản lý đơn hàng bao gồm địa chỉ, mail, số điện thoại, phương thức thanh toán của khách hàng và các thông tin về sản phẩm. Hiện tại hệ thống chỉ hỗ trợ phương thức thanh toán thì chỉ có thanh toán khi nhận hàng (COD).


Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống

Danh mục các tác nhân (actor) của hệ thống:

Hình 1. Danh mục tác nhân (actor) của hệ thống.
Hình 1. Danh mục tác nhân (actor) của hệ thống.

Danh mục các use-case của hệ thống:

Hình 2. Danh mục các use-case của hệ thống.
Hình 2. Danh mục các use-case của hệ thống.

Lược đồ use-case của hệ thống:

Hình 3. Lược đồ use-case của hệ thống.
Hình 3. Lược đồ use-case của hệ thống.

Đặc tả use-case Quản Lý Sản Phẩm: (các đặc tả use-case khác không được hiển thị trên trang này)

Hình 4. Đặc tả use-case Quản Lý Sản Phẩm.
Hình 4. Đặc tả use-case Quản Lý Sản Phẩm.

Lược đồ Data Flow Diagram (DFD) - Lược đồ mức ngữ cảnh (Context diagram): (các lược đồ DFD khác không được hiển thị trên trang này)

Hình 5. Lược đồ DFD (mức ngữ cảnh).
Hình 5. Lược đồ DFD (mức ngữ cảnh).

Lược đồ ERD:

Hình 6. Lược đồ ERD.
Hình 6. Lược đồ ERD.


Các Nội Dung Khác Trong Báo Cáo

Các nhóm lưu ý, bên cạnh các nội dung được trình trên trang này, báo cáo đồ án môn học cần bao gồm thêm các thông tin khác, chẳng hạn, đặc tả hệ thống, phân tích & thiết kế hệ thống, trình bày phương pháp và quy trình hiện thực hệ thống. Các nhóm cần tham khảo Cấu Trúc Báo Cáo (Report Structure).


Tác Giả

Một số thông tin trên trang này được biên soạn bởi nhóm sinh viên sau:

  • Trần Hoàng Đăng
  • Võ Thị Kiều Viễn Đông
  • Đào Phước Minh


Disclaimer

Một phần hoặc toàn bộ các thông tin được trình bày trên trang con này không được đảm bảo là hoàn chỉnh, đầy đủ và đúng vào bất kỳ thời điểm nào.